Iida Mäkikallio

Iida Mäkikallio

Iida Mäkikallio (PsM) on tunnetaitoihin, ihmissuhteisiin ja motivaatioon perehtynyt psykologi, valmentaja ja puhuja. Hän käsittelee ajatuksia herättävästi sitä, miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä ja millaisin keinoin sitä voidaan kehittää.

Katso Iidan koulutus

Älä väheksy työhyvinvointia – anna tunteiden tulla esiin

Tunteet ovat arvokasta dataa, ja tunteita voi oppia käsittelemään, kunhan niille antaa luvan tulla esiin. Psykologi ja tunnetaitovalmentaja Iida Mäkikallio kehottaa porautumaan pintaa syvemmälle. Työhyvinvointiin kuuluu myös inhimillisiin kykyihin paneutuminen.

1. Panosta inhimillisiin kykyihin

Mitä enemmän kone tekee ihmisen puolesta töitä, sitä tärkeämpään rooliin työelämässä nousevat inhimilliset kyvyt: kohtaamiset, luovuus, yhdessä ajattelu ja jatkuva oppiminen. Luovassa, työhyvinvointiin kannustavassa ilmapiirissä ihminen uskaltaa laittaa itsensä likoon ja heitellä ilmoille puolinaisia ajatuksia. Tunneilmasto määrittää sen, miten turvalliselta työntekijästä tuntuu itsensä kanssa ja tiimissä. Avoin, luottamuksellinen ilmapiiri edellyttää vahvoja tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta pystytään käsittelemään haastavia asioita ja tuomaan oma kapasiteetti yhteisöön täysimittaisesti.

2. Opettele erottamaan pintatason tunteet syvistä tunteista

Pinnalla kuohuviin tunteisiin – ärtymykseen, harmitukseen, hämmästykseen – on helppo saada ote toisin kuin syvemmällä poreileviin juurisyihin. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää selvittää, mistä esimerkiksi ärtymys kertoo. Tuntuuko siltä, että minut on sivuutettu, minua ei arvosteta tai en ole tärkeä? Syvien tunteiden kohtaaminen vaatii pysähtymistä ja riittävän turvallista oloa, jotta itseen voi suhtautua myötätuntoisesti. Tunteet eivät välttämättä näyttäydy ollenkaan, jos on oppinut ne tukahduttamaan. Tunteiden näyttäminen vaatii psykologista turvallisuutta itsessä ja työyhteisössä.

3. Rohkeutta työhyvinvointiin

Rohkeus on tärkein tunnetaito. Muita tunnetaitoja ei voi opetella ja kohentaa ilman sitä. Jokainen oppii jo varhain tietynlaisen tavan käsitellä tunteita ja sen, miten niiden kanssa pärjätään arjessa. Vuorovaikutustilanteiden on oltava turvallisia, jotta toiselle uskaltaa paljastaa pettymyksen tunteensa ja itse kestää sen, että pahoittaa toisen mielen. Jos pettymyksen ja turhautumisen kaltaiset tunteet kasaantuvat, ne kerryttävät katkeruutta ja välinpitämättömyyttä. Elinvoimaisten ihmissuhteiden avaintaito on se, että pystyy tuomaan esiin kiusallisiakin asioita, myös työelämässä. Siten pinnan alla muhivat syvät tunteet eivät jää painamaan mieltä.

Teksti: Helen Partti

 

< Katso kaikki Onni työssä -kouluttajat