Totti Karpela

Totti Karpela

Totti Karpela on Mielenrauhan toimitusjohtaja ja pääkouluttaja. Hän on erikoistunut organisaatioissa esiintyvän ongelmakäyttäytymisen ja työpaikkojen sisäisten konflikti- ja viestintätilanteiden sekä toimintamallien kehittämiseen.

Katso Tottin koulutus

Miksi työelämän muutos ahdistaa?

Ennustettavuus ja kontrollin tunne auttavat jaksamaan työelämän muutoksessa ja murrostilanteissa.

Monen kokemus työelämästä viimeisen kymmenen vuoden ajalta lienee se, että elämme keskellä jatkuvia muutoksia ja työelämän murrosta. Sopeuttamiset, yt-neuvottelut ja organisaatiouudistukset ovat monille liiankin tuttuja. Viimeisen vuoden ajan kierroksia on lisännyt pitkittyvä pandemia.

Turvallisuuskouluttaja, yrittäjä ja valmentaja Totti Karpela tietää, miksi työelämään liittyvä muutos ahdistaa.

– Muutostilanteessa ei ole useinkaan ennustettavuutta, eikä kontrollin tunnetta. Kun nämä kaksi katoavat, häviää myös turvallisuudentunne ja se on hyvin väsyttävää, Karpela sanoo.

Karpela näkee työssään usein juuri muutoksen huonot puolet. Häneen otetaan yhteyttä, kun organisaatioissa ilmenee vakavaa pahoinvointia ja turvallisuutta uhkaavia käyttäytymisongelmia. Silti Karpela jaksaa olla optimistinen.

– Kyky nähdä muutostilanne ennen kaikkea mahdollisuutena on aivan olennaista, Karpela korostaa.

Muutoskyvykkyyttä voi harjoitella

Ihmiset suhtautuvat muutoksiin hyvin eri tavoin. Osa mukautuu ja pärjää muutosten keskellä hyvin. Toisille muutos on taas kivuliasta ja saa heissä aikaan voimakkaita reaktioita.

Karpelan mukaan muutoskyvykkyyttä on kuitenkin mahdollista harjoitella.

– Puhun muutoskyvykkyyden yhteydessä usein lihaksista, koska samalla tavalla kuin lihaksia, myös muutoskykyä voi treenata, Karpela sanoo.

Karpelan mukaan muutoksesta selviytymisessä auttavat esimerkiksi kyky priorisoida asioita sekä kokeilunhalu.

– Kun kykenee priorisoimaan, pystyy suuntaamaan energiaansa tärkeimpiin asioihin ja uskaltaa kieltäytyä sellaisista, jotka eivät ole välttämättömiä ja siten vain vievät energiaa. Kokeilunhalu taas tarkoittaa sitä, että lähdetään rohkeasti kokeilemaan, mitä tämä uusi tilanne voisi minulle tarkoittaa, Karpela selittää.

Organisaatioissa muutosta voidaan helpottaa esimerkiksi pyrkimällä luomaan rakenteita muutokselle. Rakenteet tuovat ennustettavuutta ja kontrollin tunnetta, mikä auttaa kestämään muutosta.

Muutoskyvykkyys siis auttaa selviytymään alati muuttuvan työelämän keskellä, mutta Karpela näkee siinä laajempiakin hyötyjä.

– Jos ihmisillä olisi enemmän muutoskyvykkyyttä niin maailma olisi onnellisempi ja varmaan harmonisempi ja rauhallisempi paikka. Perheen osalta, läheisten osalta, työelämän osalta ja maailmanrauhan osalta, Karpela maalaa.

Teksti: Hanna Reinikainen

 

< Katso kaikki Onni työssä -kouluttajat